Cổng dịch vụ công trực tuyến
 

Cổng dịch vụ công trực tuyến là một hệ thống giúp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp các thủ tục, dịch vụ, hành chính công của mình lên môi trường internet.

Cổng dịch vụ công trực tuyến cho phép các đơn vị có thể triển khai dịch vụ công theo 4 cấp độ từ 1 đến 4:

 • Mức độ 1: Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ
 • Mức độ 2: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ
 • Mức độ 3: Dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ
 • Mức độ 4: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

Tính năng nổi bật:

 • Triển khai đầy đủ quy trình điện tử gồm các khâu:
  • Khai báo hồ sơ
  • Tiếp nhận
  • Phân công xử lý
  • Cấp phép
  • Tra cứu, tìm kiếm
 • Công nghệ mềm dẻo, dễ dàng nâng cấp, bổ sung thêm các thủ tục hành chính mới
 • Khả năng bảo mật cao, tích hợp chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ.
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ, Cổng dịch vụ công quốc gia
 • Cung cấp các tính năng hữu ích phục vụ công tác quản lý: Thống kê, báo cáo, tìm kiếm.