Hệ thống quản trị nội dung R-ECM
 

 

Mục đích

 • Chuyển đổi phương thức từ lưu trữ truyền thống (dưới dng giấy) sang lưu trữ hiện đại (lưu trữ điện tử).

 • Qun lý thống nhất, bo qun an toàn và tổ chức sử dng có hiệu qutài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động ca các cơ quan nhà nước;

 • Nâng cao hiệu quhoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước.

 • Gim thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, kéo dài tuổi thca tài liệu.

 • Thuận tiện cho công tác tìm kiếm, tra cứu, thống kê, báo cáo thông tin

 • Tăng cường tính kp thời ca thông tin, số liệu báo cáo (cập nhật trực tuyến, gần thời gian thực).

    •   Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành ca các cấp có thẩm quyền.

Phạm vi

 • Bộ/Ngành/Địa phương.

 • Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Công nghệ phát triển

 • Alfresco ECM

 • Java

 • Oracle

 • OCR (Optical Character Recognition): nhận dng ký tự quang hc

 • Apache Solr: trích rút dữ liệu văn bản từ các file định dng pdf, doc, txt, csv,... phục vtìm kiếm trong file

 • MicroServices

Ưu điểm của giải pháp

 • Hỗ trợ đầy đủ quy trình số hóa tài liệu, đảm bo tính xác thực, tính toàn vẹn, độ tin cậy ca tài liệu được số hóa và tài liệu điện tử.

 • Cung cấp các công cbóc tách dữ liệu hiệu qu

 • Tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo với tốc độ cao

 • Đảm bo an toàn, bo mật, tránh mất mát dữ liệu

 • Công cquản lý kho lưu trữ giấy và điện tử trực quan, dễ sử dng

 • Đảm bo hiệu năng với khối lượng dữ liệu lớn

 • Nền tng chia stài liệu ưu việt, qun lý tập trung, giúp gim thời gian và tiết kiệm chi phí trong qun lý tài liệu điện tử, hỗ trợ các hệ thống khai phá dữ liệu, dữ liệu lớn.

 • Tích hợp đầy đủ chữ ký số

 • Cung cấp số liệu tổng hợp, tổng quan cho lãnh đạo phc vchỉ đạo, điều hành.