Hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội
 

Hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội là hệ thống quản lý tổng thể các chỉ tiêu thống kê từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện, xã. Hệ thống đáp ứng danh mục các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTG ban hành ngày 19/12/2016 về việc “Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội phục vụ lãnh đạo cấp xã, huyện, tỉnh nhằm cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của địa phương, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Hệ thống nhằm giải quyết việc tổng hợp, báo cáo hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời gian xử lý và kịp thời hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng cường hơn nữa năng lực củacơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

Tính năng nổi bật

 • Thiết kế động biểu mẫu, chỉ tiêu, công thức trong báo cáo
 • Định nghĩa động và định nghĩa được đa cấp tổ chức. Quản lý lịch sử quá trình biến động tổ chức như tách/nhập đơn vị...
 • Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ báo cáo
 • Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây đơn vị, đa vai trò như: Nhập dữ  liệu, xem xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo
 • Hỗ trợ import dữ liệu từ một số định dạng: File excel, file XML
 • Giao diện form nhập dữ liệu thân thiện với người dùng như đang làm việc với excel
 • Dữ liệu được tổng hợp theo nhiều chiều, biểu diễn dưới dạng biểu đồ trực quan giúp ích trong việc phân tích, dự báo
 • Các tính năng tiện ích: Daskboard, cảnh báo, nhắc việc
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống khác
 • Đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTG ban hành ngày 19/12/2016 gồm:
  • Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp Tỉnh: 01 - Đất đai, dân số; 02 – Lao động, việc làm và bình đẳng giới; 03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; 04. Đầu tư và xây dựng; 05. Tài khoản quốc gia; 06. Tài chính công; 07. Bảo hiểm; 08. Nông, lâm nghiệp và thủy sản; 09. Công nghiệp; 10. Thương mại, dịch vụ; 11. Giá cả; 12. Giao thông vận tải; 13. Công nghệ thông tin và truyền thông; 14. Khoa học và công nghệ; 15. Giáo dục; 16. Y tế và chăm sóc sức khỏe; 17. Văn hóa, thể thao và du lịch; 18. Mức sống dân cư; 19. Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp; 20. Bảo vệ môi trường
  • Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp Huyện: 01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới; 02. Kinh tế; 03. Xã hội, môi trường;
  • Danh mục hệ thống chỉ tiêu cấp Xã: 01. Đất đai và dân số; 02. Kinh tế; 03. Xã hội, môi trường