Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc R-Office
 

1. Giới thiệu

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (R-Office) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ

 

2. Lợi ích mang lại

TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ

 • Thông tin về văn bản, hồ sơ công việc, lịch làm việc của tất cả các phòng ban trong đơn vị được quản lý xuyên suốt và thống nhất.
 • Khả năng tích hợp dễ dàng với các thiết bị số và nhiều hệ thống phần mềm của đơn vị.
 • Phân quyền linh động nhiều mức cho người sử dụng, tính bảo mật cao.

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

 • Trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác.
 • Rút ngắn thời gian xử lý công việc.
 • Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên văn phòng.
 • Đáp ứng được lượng dữ liệu lớn, nhiều người sử dụng đồng thời.

GIẢM CHI PHÍ, TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ

 • Giảm chi phí mua giấy tờ, in ấn.
 • Giảm thời gian lưu trữ, vận chuyển công văn.
 • Tăng được diện tích làm việc trong văn phòng.

3. Đối tượng sử dụng

 • Lãnh đạo:
  • Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi
  • Quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng, minh bạch
  • Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác
  • Tra cứu, điều hành văn bản trên điện thoại thông minh, iPad…
 • Chuyên viên:
 • Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý
 • Nắm bắt nhanh chóng các công việc của lãnh đạo giao
 • Báo cáo công việc kịp thời
 • Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công việc
 • Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân...
 • Phân phối văn bản đơn giản không phải photo, in ấn, đi lại nhiều
 • Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin
 • Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng
 • Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời...
 • Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả
 • Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng
 • Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại, gửi văn bản thủ công
 • Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá nhân, bộ phận
 • Văn thư:
 • Cơ quan:

4. Chức năng hệ thống

 • Quản lý lịch họp
 • Quản lý tin tức, thông báo
 • Quản lý Văn bản đến
 • Quản lý văn bản đi
 • Quản lý công việc
 • Quản trị hệ thống
 • Tiện ích: Màn hình Daskboard; Cảnh báo qua email, SMS

5. Đơn vị sử dụng

 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp: các Bộ, Ngành, Tỉnh/TP
 • Các doanh nghiệp, tổ chức