Trục tích hợp
 
  1. Hiện trạng

Các Hệ thống thông tin cho các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp thường triển khai các ứng dụng trên các nền tảng công nghệ và các quy trình nghiệp vụ khác nhau. Một yêu cầu thiết yếu là chúng cần được liên kết và trao đổi thông tin với nhau. Nhưng có một vấn đề phổ biến là chúng không sử dụng một loại định dạng dữ liệu chung cũng như không có một chuẩn giao tiếp chung dẫn tới việc kết nối, trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn.

  1. Giải pháp

R-ESB là một bộ phần mềm nền tảng lõi (Middleware) toàn diện; xây dựng, triển khai và quản lý tích hợp theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) được phát triển bởi công ty cổ phần phần mềm Revotech. Bộ phần mềm đưa ra mô hình triển khai và quản lý duy nhất, cung cấp giải pháp mã hóa, xác thực và hệ thống quản lý metadata thống nhất trên toàn bộ hệ thống.

R-ESB cung cấp nền tảng mà các cơ quan Chỉnh phủ, doanh nghiệp cần để giải quyết tình trạng ngày một phức tạp của môi trường CNTT. Bằng cách tích hợp các hệ thống hiện tại một cách hợp lý, toàn diện, giúp các cơ quan Chỉnh phủ, doanh nghiệp không chỉ sẵn sàng đối mặt với những thách thức về di động ngày nay, mà còn với các yêu cầu đa kênh dài hạn sau này.

 

  1. Lợi ích
  • Đáp ứng các yêu cầu của Khung kiến trúc Chính quyền điện tử (phiên bản 1.0) của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 yêu cầu các Bộ ngành, Tỉnh/Tp khi xây dựng kiến trúc và hệ thống chính quyền điện tử cần đảm bảo có Nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung (Local Government Service Platform - LGSP).

 

  • Cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện, xuyên suốt, tập trung

 

  • Hỗ trợ nhiều giao thức, định dạnh dữ liệu khác nhau.

 

  • Khả năng xử lý linh hoạt, hiệu suất cao và đáp ứng khả năng mở rộng hệ thống trong tương lại.