Hệ thống quản lý nội dung (ECM) là gì?

Giải pháp quản trị nội dung doanh nghiệp (thường được gọi tắt là ECM lấy từ chữ cái đầu của các từ tiếng Anh Enterprise content management), được đề cập đến như một giải pháp thay thế, phần tài liệu sẽ được số hóa để quản lý. Về bản chất, giải pháp ECM là công cụ tối ưu hóa việc soạn thảo, thu thập, lưu trữ, quản lí, phân phối các thông tin phi cấu trúc của doanh nghiệp. Thông tin phi cấu (bao gồm các dạng văn bản, video, audio,email, report từ các ứng dụng nghiệp vụ) chiếm tới 80% tổng lượng thông tin của tổ chức, còn lại 20% là thông tin cấu trúc, qua đó ta cũng thấy được vai trò quan trọng của hệ thống ECM trong doanh nghiệp.

 • Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Lưu trữ và quản lý dữ liệu, sử dụng thiết bị lưu trữ ổ đĩa cứng, băng từ, …
 • Phân phối dữ liệu đến người dùng.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống, quản lý người dùng.
 • ....
 • Việc triển khai ECM mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, giúp cho việc quản lý nội dung, thông tin doanh nghiệp được thực hiện một cách dễ dàng, thông suất theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình đã định. Cụ thể:

 • Tự động hóa quy trình xử lý nghiệp vụ.
  • Tập trung hóa việc quản lý thông tin.
  • Cung cấp thông tin nhanh chóng và đầy đủ.
  • Hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành (đặc biệt là chi phí giấy tờ).
  • Dễ đánh giá chất lượng công việc, giảm thiểu sai sót, giảm thiểu thiệt hại.
  • Dễ dàng kiểm tra, truy vấn thông tin.

 

Xem thêm giải pháp Revotech ECM http://revotech.vn/san-pham/he-thong-quan-tri-noi-dung-r-ecm/43

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Ông Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, Chương trình Hỗ trợ Khu vực Tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn Revotech, đặc biệt ...