Lĩnh vực hoạt động
Cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm cho các lĩnh vực:
 • Chính phủ điện tử  
 • Doanh nghiệp  
 • Tài chính ngân hàng 
 • Bưu chính - Viễn thông   
 • Giáo dục  
 • Y tế  
 • Giao thông vận tải
Tích hợp các Hệ thống thông tin:
 • Hệ thống mạng  
 • Hệ thống máy chủ 
 • Hệ thống bảo mật 
 • Hệ thống lưu trữ  
 • Hệ thống trung tâm dữ liệu  
Cung cấp các dịch vụ:
 • Tư vấn hệ thống thông tin    
 • Bảo hành bảo trì hệ thống thông tin  
 • Tư vấn quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Lưu trữ (Hosting) và quản trị Website, Cổng thông tin, E-mail
 • Đại lý quảng cáo trực tuyến
 • Đào tạo về công nghệ thông tin
 • Gia công phần mềm theo hình thức BPO

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Ông Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, Chương trình Hỗ trợ Khu vực Tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn Revotech, đặc biệt ...