Thiết kế app, Phát triển ứng dụng di động

Thiết kế app, Phát triển ứng dụng di động

Với đội ngũ Mobile App Developer hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng trên nền tảng di động, tự hào là chuyên gia, và là đối tác đáng tin cậy của các khách hàng muốn phát triển ứng dụng trên điện thoại di động.
Sớm nhận ra sự chuyển đổi vượt bậc giữa tính năng trên điện thoại di động và máy tính cá nhân, chúng tôi đã nhanh chóng nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn trong việc phát triển các sản phẩm và các ứng dụng trên nền tảng điện thoại thông minh như:

 • Phát triển ứng dụng  di động trên iPhone – iOS development
 • Phát triển ứng dụng di động trên Android – Android development
 • Phát triển ứng dụng Hybird (đa nền tảng) – Mobile App Development
 • Chúng tôi sử dụng những công nghệ mới nhất, tối ưu với thiết bị di động

Đối với Mobile App chúng tôi sử dụng:

 • Native iOS, Android, Xamarin, React Native, Ionic
 • Languages: Objective-C, Swift, Android Java, Html, CSS, JavaScript, .Net

Đối với web portal chúng tôi sử dụng:

 • Laravel, Symfony, Zend, Yii, CodeIgniter
 • Technical capabilities
 • Objective-C, Swift, Java, C#
 • NET compact framework, Cocoa/Cocoa Touch, Webkit, PhoneGap, Ionic
 • JSON, XML, Restful APIs

Sản phẩm tiêu biểu

 
 

Ý kiến khách hàng và đối tác

 
 
Ông Rudi Schuetz, Cố vấn Kỹ thuật, Chương trình Hỗ trợ Khu vực Tư nhân EU
Trong quá trình thực hiện dự án tại DPI Hải Phòng tôi đánh giá rất cao về kinh nghiệm chuyên môn, sự am hiểu nghiệp vụ của các bạn Revotech, đặc biệt ...