Cổng thông tin điện tử

Là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển dựa trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu. Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin truyền thông quy định. 

Các tính năng chính:
 • Quản trị người dùng, phân quyền
 • Quản lý trang
 • Quản trị nội dung, tin bài
 • Quản lý chuyên mục
 • Quản lý quảng cáo
 • Quản lý Video, Album ảnh
 • Quản lý văn bản, công báo
 • Quản lý giao lưu trực tuyến
 • Quản lý danh bạ điện tử
 • Chức năng góp ý văn bản dự thảo
 • Chức năng quản lý diễn đàn
 • Chức năng hỏi đáp
 • Chức năng quản lý khảo sát
 • Chức năng đếm số lượt truy cập
 • Chức năng lịch làm việc
 • Chức năng liên kết website
 • Tích hợp các dịch vụ công

Video giới thiệu sản phẩm

– Cổng thông tin điện tử

Giá tham khảo: Liên hệ