nhận diện ký tự Tiếng Việt (OCR)

Phần mềm nhận dạng tiếng việt hay còn được gọi là phần mềm nhận dạng chữ viết tay OCR. Đây là ứng dụng công nghệ chuyên dùng để đọc text ở file ảnh. Công nghệ nhận dạng chữ tiếng việt giúp nhận dạng chữ viết trên các tài liệu giấy, các văn bản giấy tờ; từ đó biến hình ảnh từ dạng chữ viết tay, chữ đánh máy, chữ in thường thành các dạng văn bản tài liệu lưu trên máy.

Optical Character Recognition (OCR) | Egnyte

Những lợi ích của công nghệ OCR đối với doanh nghiệp

  • Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công
  • Tiết kiệm tài nguyên do khả năng xử lý nhiều dữ liệu nhanh hơn và ít tài nguyên hơn
  • Giảm lỗi
  • Phân bổ lại không gian lưu trữ vật lý
  • Cải thiện năng suất
  • Cấu hình cấu trúc dữ liệu cần nhận dạng
  • Các giải pháp thu thập dữ liệu mạnh mẽ xử lý nhiều định dạng tài liệu và có thể được sử dụng với cả tài liệu điện tử và tài liệu giấy, loại bỏ giấy và giảm việc nhận dạng thủ công và nhập dữ liệu của nội dung tài liệu vào các hệ thống khác.

Ưu điểm giải pháp do chúng tôi cung cấp

  • Tốc độ xử lý nhanh.
  • Độ chính xác dữ liệu 98%
  • Tích hợp với các hệ thống Quản trị văn bản, các hệ thống quản lý dữ liệu nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục,Quản trị hồ sơ lưu trữ, Quản lý nội dung doanh nghiệp/tổ chức…

Giá tham khảo: Liên hệ