Quản lý Công tác phí và đợt công tác

Phần mềm Quản lý Đợt công tác & Công tác phí cung cấp các cho Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp bao gồm các tính năng sau:

 • Thiết lập và Quản lý cơ cấu tổ chức đa cấp và thông tin nhân viên.
 • Quản lý các tham số chính sách và quy định về công tác phí.
 • Quản lý các đợt công tác, danh sách cán bộ nhân viên theo từng đợt công tác.
 • Lập kế hoạch, thời gian, địa điểm công tác.
 • Quản lý giấy đi đường.
 • Tự động tính toán các chi phí công tác theo các tham số được cung cấp như đối tượng, giới tính, địa điểm, thời gian…
 • Thiết lập luồng phê duyệt kế hoạch đi công tác đa cấp, hỗ trợ thiết lập xử lý, xét duyệt theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 • Quản lý tạm ứng chi phí, hoàn ứng, thanh toán chi phí công tác.
 • Quản lý các giấy tờ, chứng từ công tác: giấy đi đường, hoá đơn, chứng từ chi phí …
 • Các chức năng báo cáo thống kê linh hoat.

Ưu điểm của giải pháp:

 • Thiết lập một hệ thống duy nhất để áp dụng cho việc quản lý Phiếu đề xuất đi công tác kèm theo tạm ứng và quản lý hoàn ứng công tác xuyên suốt cả tổ chức từ các phòng ban tới bộ phận kế toán và lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp.
 • Tăng tốc và sắp xếp hợp lý hóa toàn bộ quá trình quản lý đi công tác và tạm ứng.
 • Quản lý lưu trữ tập trung tất cả chứng từ liên quan.
 • Loại bỏ các lỗi phát sinh khi quản lý bằng giấy.
 • Giảm đáng kể thời gian cho nhân viên và bộ phận liên quan quản lý đã sử dụng cho việc lập phiếu, phê duyệt và quản lý công tác phí.
  Giúp nhân viên lập kế hoạch đi công tác (Phiếu đề xuất đi công tác) tuân thủ quy định, chính sách của tổ chức.
 • Giao diện hiện đại, dễ sử dụng.
 • Tích hợp với các phần mềm khác như Văn phòng điện tử để trình ký phê duyệt; Thông tin nhân sự; Phần mềm kế toán…

Giá tham khảo: Liên hệ