Không gian làm việc số (digital workspace)

1. Giới thiệu Giải pháp Không gian làm việc số là một nền tảng số, giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ. Không gian làm việc số tạo ra một phương thức làm việc, cộng tác, gắn kết, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp tổ chức thông qua một nền tảng số hoàn chỉnh và đầy đủ nhất. 2. Lợi ích mang lại TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
 • Giúp cho doanh nghiệp quản trị tài nguyên nội dung của doanh nghiệp dễ dàng, hiệu quả.
 • Xây dựng các nhóm làm việc cộng tác, trao đổi chia sẻ tài liệu
 • Quản trị quá trình làm việc của nhóm, cá nhân
 • Cộng tác truyền thông nội bộ tổ chức
 • Trao đổi liên lạc trong tổ chức
 • Quản lý quá trình làm việc, xử lý đơn từ trong công ty
 • Cộng tác chia sẻ tài nguyên, tài sản dùng chung trong công ty
 • Đảm bảo tính hợp nhất hiệu quả, không phải sử dụng các giải pháp rời rạc
 • Tăng cường bảo mật, chống thất thoát tài liệu trong công ty…
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC
 • Nâng cao trải nghiệm của người nhân viên tại doanh nghiệp.
 • Làm việc mọi lúc, mọi nơi
 • Trao đổi/chia sẻ thông tin nhanh chóng, chính xác.
 • Rút ngắn thời gian xử lý công việc.
 • Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên văn phòng.
 • Lưu trữ tri thức nội dung tổ chức.
 • Đáp ứng được lượng dữ liệu lớn, nhiều người sử dụng đồng thời.
GIẢM CHI PHÍ, TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ
 • Giảm chi phí mua giấy tờ, in ấn.
 • Giảm thời gian lưu trữ, vận chuyển công văn.
 • Tăng được diện tích làm việc trong văn phòng.
 • Bảo mật thông tin
3. Đối tượng sử dụng Các bộ nhân viên của toàn thể công ty đều sử dụng như một bộ công cụ hợp nhất, cộng tác. 4. Chức năng hệ thống
 1. Nhóm chức năng hành chính
 • Quản lý lịch họp/phòng họp
 • Quản lý xe
 • Quản lý biên bản họp, kết luận, nhiệm vụ
 • Quản lý tài sản
 1. Truyền thông nội bộ
 • Quản lý tin tức, thông báo công ty
 • Diễn đàn chia sẻ, thảo luận (dạng tường)
 1. Quản lý văn bản
 • Quản lý văn bản đến
 • Quản lý văn bản đi
 • Văn bảo trao đổi thảo luận nhóm
 1. Quản lý tài liệu cá nhân, chia sẻ tài liệu
 • Quản lý tài liệu cá nhân
 • Tạo, chỉnh sửa văn bản/tài liệu trực tuyến (giống google docs).
 • Chia sẻ tài liệu cho người khác
 • Quản lý nhóm,  tài liệu trong nhóm
 • Quản lý luồng thảo luận/trao đổi văn bản tài liệu trong nhóm
 1. Quản lý tài nguyên số
 • Quản lý kho hồ sơ tài liệu
 • Quản lý thư viện dùng dung
 1. Nhóm quản lý công việc
 • Công việc của tôi
 • Công việc tôi giao
 • Công việc theo qui trình
 1. Quản lý lịch, note
 • Quản lý lịch cá nhân, đơn vị
 • Quản lý notes cá nhân
 1. Quản lý liên lạc
 • Chat cá nhân, chat nhóm
 • Voice call, video call
 • Meeting online
 1. Quản lý nhân sự, tổ chức
 • Thông tin nhân sự: hồ sơ nhân sự, lương, thưởng, công, phép, OT…
 • Danh bạ tổ chức, cá nhân
 1. Quản lý đơn từ, đề xuất
 2. Quản lý dự án
 3. Công cụ tiện ích trao đổi liên lạc: chat, voice, meeting…
 4. Quản trị luồng công việc (BPM)
 5. Nhóm quản lý mục tiêu, đánh giá kết quả
 • Quản lý mục tiêu cá nhân/tổ chức
 • Đánh giá đánh giá kết quả
 1. Tiện ích
 • Quản trị hệ thống
 • Tiện ích: Màn hình Daskboard; Cảnh báo qua email, SMS…
5. Đơn vị sử dụng
 • Các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu
6. Demo
7. Giá tham khảo: Liên hệ