Quản lý tòa nhà

Quản lý tòa nhà là một phần mềm ứng dụng, hỗ trợ đơn vị trong việc quản lý danh sách khách vào ra đơn vị, quản lý thông tin về các hạng mục thi công, dịch vụ văn phòng và các  tài nguyên khác của đơn vị,… Phần mềm được xây dựng trên cả phiên bản web và mobile giúp người dùng thuận tiện trong việc cập nhật, nắm bắt, khai thác thông tin kịp thời, hiệu  quả.

Các tính năng chính

  • Quản lý ra/vào
  • Quản lý thi công
  • Quản lý văn phòng trụ sở
  • Quản lý chất lượng
  • Dịch vụ hành chính văn phòng
  • Quản lý hệ thống dịch vụ hành chính văn phòng

Giá tham khảo: Liên hệ