Trục tích hợp dữ liệu LGSP

LGSP là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp Bộ chủ quản hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

R-LGSP là sản phẩm Revotech phát triển dựa trên nên tảng ESB mã nguồn mở, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của một LGSP. LGSP được đưa vào trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 ban hành theo hướng dẫn văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Khung kiến trúc CQĐT các Tỉnh/ thành phố tuân thủ theo Khung kiến trúc của phiên bản 1.0, thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019 hướng dẫn các thành phần của LGSP

Tính năng nổi bật:

  • Dịch vụ xác thực, phân quyền (Identity Server): Có vai trò quản lý thông tin tài khoản, xác thực, cấp quyền cho tài khoản. Kiểm soát các truy cập đến LGSP, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin cho các ứng dụng, dịch vụ kết nối đến LGSP và toàn hệ thống
  • Dịch vụ quản lý giao diện lập trình (API Management): Nơi công khai các giao diện lập trình (API), đón nhận và xử lý các yêu cầu truy cập từ các tác nhân sử dụng API, đảm bảo tính bảo mật và loại bỏ các mối đe dọa đến hệ thống
  • Dịch vụ quản lý ứng dụng (Application Server): Dịch vụ quản lý các ứng dụng dùng chung (Quản lý danh mục dùng chung, Dashboard hệ thống), các ứng dụng phát sinh cần thiết trong quá trình vận hành; có các chức năng như triển khai (deploy), dừng hoạt động (stop), ghi nhật ký hoạt động (log)
  • Dịch vụ giám sát hoạt động (Analytics Server): Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản bao gồm: Quản lý, giám sát, tìm kiếm, thống kê, báo cáo, phân tích các hoạt động nghiệp vụ được lưu trữ trong biên bản ghi lưu nhật ký hoạt động, sự kiện nghiệp vụ theo thời gian thực trong LGSP theo nhu cầu quản trị
  • Dịch vụ quản lý quy trình (BPM Platform): Là hệ thống cho phép định nghĩa, quản lý các luồng công việc, theo dõi hoạt động các quy trình nghiệp vụ
  • Trục kết nối (ESB): Là thành phần trung gian giữa tác nhân sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp, có khả năng tích hợp các dịch vụ, vận chuyển và chuyển đổi dữ liệu, định tuyến và phân luồng dịch vụ. Trong thực tế có thể tích hợp một số dịch vụ như: Tích hợp các hệ thống nội bộ; 
    Tích hợp với Trục tích hợp quốc gia (NGSP)…
  • Dịch vụ dữ liệu (Data Services): Bao gồm các chức năng như quản lý nguồn dữ liệu, có các công cụ để dễ dàng định nghĩa dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, dịch vụ dữ liệu trả về dữ liệu theo dạng dịch vụ web với nhiều định dạng chuẩn
  • Thành phần quản lý thông điệp (Message Broker): Là thành phần trung gian giúp giao tiếp giữa các thành phần khác trong hệ thống, thành phần này sẽ lưu trữ các thông điệp từ thành phần gửi và đảm bảo chúng đến đúng thành phần nhận theo đúng trật tự

Giá tham khảo: Liên hệ