Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Hệ thống báo cáo thanh tra là hệ thống quản lý thông tin đơn thư tố cáo, khiếu nại và thông tin báo cáo trong hoạt động thanh tra của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Hệ thống được xây dựng đáp ứng đầy đủ theo thông tư/nghị định của thanh tra chính phủ.

Tính năng nổi bật

 • Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận đơn thư, phân loại đơn thư, kiểm tra trùng đơn thư, phân cán bộ xử lý,…
 • Quản lý giám sát quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Lập đoàn thanh tra, lập kế hoạch, lập hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý,…
 • Tổng hợp, quản lý sổ tiếp công dân
 • Tiếp nhận, xử lý báo cáo thanh tra từ các đơn vị trực thuộc
 • Hệ thống báo cáo, thống kê đáp ứng đầy đủ theo các biểu mẫu của chuyên ngành thanh tra
 • Thiết kế động biểu mẫu, chỉ tiêu, công thức trong báo cáo
 • Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ báo cáo theo quy định của nhà nước
 • Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây đơn vị, đa vai trò như: Nhập dữ  liệu, xem xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo
 • Các tính năng tiện ích: Daskboard, cảnh báo, nhắc việc
 • Khả năng tích hợp tuỳ biến: hệ thống Thanh tra Chính phủ, hệ thống khác
 • Thống kê theo với nhiều tiêu chí khác nhau.

Giá tham khảo: Liên hệ