Quản lý tiến độ thực hiện
nhiệm vụ, kết luận

Tính năng sản phẩm

Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo giao, cụ thể:

· Cập nhật, phân công các nhiệm vụ được lãnh đạo giao đến từng đơn vị cấp dưới
· Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ
· Cảnh báo, thông báo đối với các nhiệm vụ bị quá hạn, các nhiệm vụ được phân công
· Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 
· Báo cáo, thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· Tích hợp với các hệ thống khác như hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để lấy thông tin chỉ đạo, điều hành
 
 
Ưu điểm giải pháp
 
– Hỗ trợ quản lý thực hiện nhiệm vụ thông suốt, đáp ứng cả mô hình tập trung và phân tán
– Quản lý luồng thực hiện nhiệm vụ
– Phân quyền cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu
– Giao diện hiện đại, khoa học và dễ sử dụng
– Hỗ trợ khai thác trên nhiều thiết bị (desktop, laptop, tablet, mobile)
– Hỗ trợ trích xuất thông tin từ file thông báo kết luận dạng pdf (OCR)
– Hỗ trợ các công cụ thống kê, báo cáo, cảnh báo-Cung cấp các tính năng tích hợp, chia sẻ danh mục với các hệ thống khác.
 

Giá tham khảo: Liên hệ