Quản lý cấp chứng chỉ hành nghề

Hệ thống cấp phép chứng chỉ hành nghề là hệ thống cung cấp dịch vụ cấp giấy phép chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó cho phép: 

 • Cá nhân, tổ chức:  nộp, tra cứu hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công .
 • Đơn vị cấp chứng chỉ: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, thực hiện xử lý hồ sơ để cấp chứng chỉ cho cá nhân, doanh nghiệp.

Tính năng nổi bật

 • Triển khai đầy đủ quy trình điện tử gồm các khâu:
  • Nộp hồ sơ trực tuyến
  • Tra cứu hồ sơ, kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến
  • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
  • Thanh toán phí
  • Phân công xử lý
  • Lập phiếu trình
  • Phê duyệt phiếu trình
  • Thẩm định hồ sơ
  • Tổng hợp biên bản đánh giá
  • Ra quyết định cấp chứng chỉ xây dựng
  • Tra cứu, thống kê
 • Hệ thống tự động tổng hợp biên bản thẩm định theo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định
 • Thiết kế động các bước xử lý trong quy trình: Cho phép thêm, bớt vai trò xử lý trên hệ thống.
 • Tiện ích: Dashboard, cảnh báo …
 • Hỗ trợ đính kèm file với số lượng và dung lượng lớn: 1 ngày > 200 hồ sơ; mỗi hồ sơ từ 100 -200MB
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống nội bộ, để lấy hoặc gửi dữ liệu.

Giá tham khảo: Liên hệ