Quản lý báo cáo kinh tế, xã hôi
(kết nối Báo cáo VPCP)

R- Report là một hệ thống báo cáo thống kê mềm dẻo, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống được thiết kế động, giúp cho việc thay đổi/ bổ sung biểu mẫu, chi tiêu báo cáo được thực hiện ngay trên hệ thống mà không phải xây dựng thêm tính năng giúp tiết kiệm thời gian chi phí.

Cho phép đơn vị triển khai có thể chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu để thu thập thông tin và phân tích thông tin dựa trên số liệu đó dưới dạng so sanh, biểu đồ, bảng dữ liệu. Tổng hợp dữ liệu thu thập được dưới dạng cây phân cấp. VD (để thu thập tình hình bão lũ về mức độ thiết hại của toàn tỉnh, tỉnh sẽ tạo ra mẫu biểu theo nhu cầu thống kê và gửi cho các huyện để các huyển kê khai, các huyện có thể gửi về các xã để các xã kê khai thông tin sau đó huyện có thể tổng hợp được từ các xã, tỉnh sẽ thu thập được các thông tin từ các huyện một cách nhanh chóng).

Tính năng nổi bật

 • Thiết kế động biểu mẫu, chỉ tiêu, công thức trong báo cáo
 • Định nghĩa động và định nghĩa được đa cấp tổ chức.
 • Quản lý lịch sử quá trình biến động tổ chức như tách/nhập đơn vị… Đảm bảo toàn vẹn lịch sử dữ liệu
 • Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ báo cáo.
 • Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây đơn vị, xây dựng qui trình quản lý quá trình báo cáo
 • Định nghĩa động được các vai trò như: Nhập dữ  liệu, xem xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo; xử lý phê duyệt luồng báo cáo theo các vai trò được định nghĩa.
 • Hỗ trợ import dữ liệu từ một số định dạng: File excel, file XML
 • Giao diện form nhập dữ liệu thân thiện với người dùng như đang làm việc với MS Excel
 • Dữ liệu được tổng hợp theo nhiều chiều, biểu diễn dưới dạng biểu đồ trực quan giúp ích trong việc phân tích, dự báo
 • Các tính năng tiện ích: Daskboard, cảnh báo, nhắc việc
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống nội bộ, liên kết hệ thống Báo cáo quốc gia để lấy hoặc gửi dữ liệu báo cáo tới VPCP.

Demo

Giá tham khảo: Liên hệ