Trục gửi nhận văn bản điện tử

Hiện nay các đơn vị hành chính nhà nước hầu hết đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản điện tử để phục vụ công tác quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi. Tuy nhiên do triển khai thiếu đồng bộ dẫn tới các hệ thống rất khó có tích hợp được với nhau trong việc gửi nhận văn bản giữa các hệ thống. Đặc biệt, từ khi chính phủ ban hành Trục  gửi nhận văn bản quốc gia và yêu cầu các Bộ ngành phải tích hợp để gửi nhận văn bản thì nhu cầu này đặc biệt cấp thiết.

R- ESB là giải pháp dựa trên công nghệ trục tích hợp ESB (Enterprise service bus) giúp cho các hệ thống quản lý văn bản tích hợp, trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng, đáp ứng nhiều chuẩn dữ liệu, giao thức đa dạng. Với công cụ giám sát trực quan sẽ là một giải pháp toàn diện cho các đơn vị

Tính năng nổi bật

  • Tích hợp với các hệ thống Quản lý văn bản của đơn vị trong việc gửi, nhận văn bản giữa các hệ thống
  • Tích hợp với Trục gửi nhận văn bản quốc gia trong việc gửi văn bản từ các hệ thống quản lý văn bản nội bộ ra ngoài hoặc nhận văn bản qua Trục gửi nhận văn bản quốc gia và chuyển văn bản cho các hệ thống quản lý văn bản nội bộ.
  • Cung cấp cơ chế bảo mật, xác thực cao, tích hợp việc mã hóa, giải mã dữ liệu
  • Giao diện giám sát dữ liệu gửi nhận tập trung cùng các công cụ thống kê, báo cáo giúp cho việc quản trị dễ dàng
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu trao đổi theo tài liệu Hướng dẫn liên thông của Văn phòng Chính phủ

Video hướng dẫn sử dụng

– Quản trị hệ thống

– Quản trị của cơ quan, đơn vị

Giá tham khảo: Liên hệ