Quản lý Đảng viên và Tổ chức Đảng

Phần mềm Quản lý Tổ chức Đảng, Đảng viên được sử dụng nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý Đảng viên, giúp việc đánh giá, nhận xét Đảng viên, tổ chức Đảng viên hàng năm được nhanh  gọn, chính xác và tiết kiệm thời gian, thông suốt từ Đảng ủy cấp đơn vị cao nhất đến các Chi bộ. Việc truy cập và khai thác thông tin được bảo mật tùy theo vai trò, nhiệm vụ của từng  thành viên, từng phòng ban, đảm bảo phòng ban nào được thực hiện chức năng nào thì khi đăng nhập vào hệ thống có thể nhìn và thao tác được với chức năng đó.

Các tính năng nổi bật

  • Quản lý tổ chức cơ sở Đảng
  • Quản lý hồ sơ Đảng viên, tình trạng Đảng viên
  • Quản lý khen thưởng, kỷ luật Đảng viên
  • Quản lý huy hiệu Đảng
  • Quản lý tổ chức quần chúng
  • Quản lý tuyên huấn
  • Quản lý bảo vệ an ninh
  • Tra cứu, báo cáo, cảnh báo, thông báo

Giá tham khảo: Liên hệ