Quản lý định danh và
xác thực tập trung (SSO)

Xây dựng hệ thống xác thực tập trung SSO xác thực người dùng duy nhất, đồng bộ cho tất cả hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hệ thống cho phép mỗi CBCCVC chỉ phải nhớ và dùng một tài khoản duy nhất để đăng nhập sử dụng các ứng dụng CNTT khác nhau, đồng thời là công cụ quản lý, cấp phát người dùng tự động cho toàn bộ hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

   Hệ thống xác thực tập trung SSO sử dụng phần mềm nguồn mở Jasig CAS kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu trong bộ nhớ trong (Data-in-memory) đảm bảo hiệu năng phục vụ hoạt động thường nhật của toàn bộ CBCCVC.

Single Sign-on hay SSO là gì? Ưu và nhược điểm của SSO

Tính năng nổi bật

– Quản trị hệ thống:

– Quản lý ứng dụng: Thêm mới ứng dụng; Tìm kiếm ứng dụng; Cập nhật ứng dụng; Khóa/mở khóa ứng dụng.

– Quản lý người dùng: Thêm mới người dùng; Tìm kiếm người dùng; Sửa thông tin người dùng; Khóa tài khoản người dùng; Mở khóa tài khoản người người dùng; Reset mật khẩu người dùng; …

– Quản lý đăng nhập/đăng xuất hệ thống: Quản lý đăng nhập bằng tài khoản SSO; Đăng nhập qua Vn-connect; Đăng xuất khỏi hệ thống;

– Quản lý các tiến trình đồng bộ dữ liệu về các hệ thống khác có kết nối.

– Hệ thống Hệ thống định danh xác thực tập trung bao gồm phiên bản trên nền tảng Web 

Giá tham khảo: Liên hệ